Výhody anhydritových potěrů před cementovým

1) Výroba anhydritu

Probíhá přímo na stavbě použitím výrobního zařízení (MIXMOBIL), které je současně i čerpadlem pro primárně vyrobenou směs. Stroj je opatřen tenzometrickými váhami, takže je každá záměs přesně navažována jako na betonárnách nebo automatizovaných provozech. Celá výroba a výběr materiálů probíhá podle normy ČSN-EN 13 813 – včetně odběru vzorků a jejich posuzování akreditovanými laboratořemi. Toto je zásadní rozdíl mezi výrobou anhydritové a cementové směsi.

Cementové směsi míchané na stavbách známé jako zavlhlé potěry se vyrábějí podle receptur, které se odměřují jako objemové podíly míchaných složek (lopata, vědro apod.). U takto vyráběných potěrů se nedosahuje požadovaných pevností, předepsaných projektem a téměř nikdy se neposuzují. U podlahového topení může docházet k některým negativním vlivům, které mají za následek špatnou funkčnost celého otopného systému.

 

 2) Výhody anhydritových podlah proti cementovým

  • Denní výkon jedné pracovní čety (cca 5 lidí) až 1000 m2.
  • Dosažená rovinatost nevyžaduje (pod většinu nášlapných vrstev) již žádné další stěrkování.
  • Výroba sledována vážícím systémem.
  • Redukce tloušťky potěru (menší tloušťky).
  • Velké plochy s omezením provádění dilatačních spár.
  • Anhydritový potěr oproti cementovému neobsahuje alergeny a není dráždivý.
  • Standardní konzistence je vhodná pro zalévání podlahového topení (výborná zatékavost).
  • Nepraská ani se prostorově nedeformuje – není třeba výztužných sítí.
  • Nevýhodou je, že anhydritové podlahy nelze použít do prostor trvale namáhaných vlhkem.