Ošetření materiálu v průběhu realizace a po realizaci

Správná aplikace a dokonalé vyschnutí je nutné pro zachování jedinečných vlastností anhydritových litých potěrů

Povrchová úprava

Po správné aplikaci litého potěru je vytvořen vhodný podklad pro veškeré podlahoviny. Před aplikací podlahovin na lité potěry je nutno nechat potěry vyschnout na zbytkové vlhkosti dané typem použité podlahoviny. V zásadě lze říci, že podlahy o tloušťce 40mm vysychají přibližně 4 týdny – každých dalších 10mm tloušťky potěru nad 40mm však již vysychá další dva týdny. Dobu vysychání ovlivňuje větrání, temperování a vzdušná vlhkost. Zbytkovou vlhkost se doporučuje měřit CM testerem přesně vypálením a zvážením. Před aplikací podlahovin je nutno povrch litého potěru očistit a vysát. Doporučujeme povrch litého potěru rovněž penetrovat, hlavně při aplikaci cementových lepidel. Doporučujeme používat jen ty stěrky, lepidla apod., kde výrobce zaručuje vhodnost tohoto materiálu pro lité podlahy ze síranu vápenatého. V případě podlah s podlahovým vytápěním se smí používat jen takové podlahoviny, které jsou pro tento účel vhodné (flexibilní).

Dilatace

Hlavní dilatační spáry budovy – přiznávají se v plné míře – určuje projektant.

Obvodové dilatace – dávají se vždy pro oddělení vodorovné a svislé konstrukce(jsou to miralonové pásky s folií)

Dělící spáry – při rozdílných na sebe navazujících tloušťkách potěru při přechodu mezi plochami s podlahovým topením a bez při přechodu mezi různými niveletami povrchu lité podlahy u velmi velkých místností – místnosti, které přesahují plošný obsah 200m2 (úhlopříčka pravidelného čtyřúhelníku by neměla překročit délku 20 metrů) a délky obvodových stran by měly být v poměru 1:3 (ne menším!!!!)

Ošetření koupelen a místností s možností výskytu zvýšené vlhkosti

Na plochy z litého potěru se nanese hydroizolační stěrka včetně doplňků(penetrace a dilatační pásky různých průřezů). Na trhu existuje několik dodavatelů, kteří mají ucelený výrobní program. Z nejznámějších je třeba firma Schomburg, kde již máme systémové prvky odzkoušené. Existují i další možnosti ošetření destrukcí vzniklých při pokládce, lépe ovšem dodržovat technologické předpisy a předcházet těmto problémům (finanční nárůst).

Lokální opravy

Nedolitý kus a hlubší poškození se opraví tak, že vyřízneme toto vybrané místo (v žádném případě se nesmí vysekávat). Do výřezu nalijeme stejnou hmotu – téměř zároveň. Po vyschnutí zabrousíme a přestěrkujeme samonivelační stěrkou(stěrka na podobné bázi ). Toto platí i v rohu. Mírné nerovnosti a zvlnění se pouze stěrkuje, rozsah 0-6mm, vybrat vhodnou stěrku, která se neodsazuje a nemá nepříznivou reakci se sádrou.