Využití sádry – sádra a její využití ve stavebnictví


Sádra patří k nejstarším stavebním hmotám a byla již používána po tisíciletí.
Jako stavební hmota splňuje všechny technické a uživatelské požadavky i v současné době. V České Republice se nachází pouze sádrovec nižších parametrů.
Proto jeho použití v našem stavebnictví nebylo nikdy takové jako v okolních státech (hlavně západních – Německo, Rakousko).
Sádra se používá pro výrobu sádrokartonových a sádrovláknitých desek, vnitřních omítek a samonivelačních podlahových potěrů.


t

Zdroje sádry a její výroba

Sádra je síran vápenatý, který se vyskytuje v různých hydratačních stupních s krystalickou vodou nebo bez ní. V přírodě se vyskytuje sádrovec (CaSO4.2H2O) nebo anhydrit (CaSO4)

Kromě přírodních zdrojů se sádra získává i z průmyslových procesů:

 • při výrobě kyseliny fosforečné
 • při výrobě kyseliny fluorovodíkové
 • při odsiřování elektráren otápěných pevnými palivy

Praktické použití sádry při pokládce samonivelačních podlah

 • směsi se samonivelačním účinkem umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 metry. Vytváří dokonale rovnou plochu pod finální podlahovou nášlapnou vrstvu (koberec, dlažbu PVC …)
 • jsou plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů, splňují požadavky ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení
 • představují novou generaci kvalitních podlahových hmot pro vnitřní použití především v obytných budovách, administrativních a obchodních centrech, dále v objektech občanské vybavenosti, jako jsou správní budovy, školy, nemocnice
 • nejsou vhodné v místnostech, ve kterých je možný nárůst vlhkosti
 • jednoduchá manipulace s materiálem včetně strojního zpracování
 • zrychlení výstavby – výkon položení až 1000 m2/den
 • dosažená rovinatost umožňuje pokládku všech druhů nášlapných vrstev
 • není zapotřebí dodatečných plastifikačních přísad
 • pochůznost po cca 24 hodinách, zatížitelnost po cca 4-5 dnech v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí
 • redukce tloušťky potěru oproti cementovým mazaninám a tím pádem snížené zatížení stropních konstrukcí
 • velké plochy bez dilatačních spár
 • dobrá zatékavost směsi, rychlý a stejnoměrný přenos tepla, vhodné pro podlahové topení
 • rovný povrch samonivelačního potěru (není potřeba dalších vyrovnávacích vrstev)
 • potěry nepraskají, ani se prostorově nedeformují i bez použití vnitřních výztuží
 • zvýšení produktivity práce
 • zjednodušení organizace na stavbě
 • zkrácení doby pokládky podlah a urychlení výstavby
 • snížení nákladů – odpadá pracné a nákladné dodatečné stěrkování
 • snížení nákladů – s čerstvým litým potěrem odpadají zbytečné přípravné a úklidové práce
 • objednáváte jen tolik, kolik opravdu spotřebujete – odpadá starost se zbytky v autodomíchávačích

Po správné aplikaci litého potěru je vytvořen vhodný podklad pro veškeré podlahoviny. Před aplikací podlahovin na lité potěry je nutno nechat potěry vyschnout na zbytkové vlhkosti dané typem použité podlahoviny. V zásadě lze říci, že podlahy o tloušťce 40mm vysychají přibližně 4 týdny – každých dalších 10mm tloušťky potěru nad 40mm však již vysychá další dva týdny. Dobu vysychání ovlivňuje větrání, temperování a vzdušná vlhkost. Zbytkovou vlhkost se doporučuje měřit CM testerem přesně vypálením a zvážením. Před aplikací podlahovin je nutno povrch litého potěru očistit a vysát. Doporučujeme povrch litého potěru rovněž penetrovat, hlavně při aplikaci cementových lepidel. Doporučujeme používat jen ty stěrky, lepidla apod., kde výrobce zaručuje vhodnost tohoto materiálu pro lité podlahy ze síranu vápenatého. V případě podlah s podlahovým vytápěním se smí používat jen takové podlahoviny, které jsou pro tento účel vhodné (flexibilní).

Hlavní dilatační spáry budovy – přiznávají se v plné míře – určuje projektant.

Obvodové dilatace – dávají se vždy pro oddělení vodorovné a svislé konstrukce (jsou to miralonové pásky s folií)

Dělící spáry – při rozdílných na sebe navazujících tloušťkách potěru při přechodu mezi plochami s podlahovým topením a bez při přechodu mezi různými niveletami povrchu lité podlahy u velmi velkých místností – místnosti, které přesahují plošný obsah 200m2 (úhlopříčka pravidelného čtyřúhelníku by neměla překročit délku 20 metrů) a délky obvodových stran by měly být v poměru 1:3 (ne menším!!!!)

Ošetření koupelen a místností s možností výskytu zvýšené vlhkosti

Na plochy z litého potěru se nanese hydroizolační stěrka včetně doplňků (penetrace a dilatační pásky různých průřezů). Na trhu existuje několik dodavatelů, kteří mají ucelený výrobní program. Z nejznámějších je třeba firma Schomburg, kde již máme systémové prvky odzkoušené. Existují i další možnosti ošetření destrukcí vzniklých při pokládce, lépe ovšem dodržovat technologické předpisy a předcházet těmto problémům (finanční nárůst).

 

Lokální opravy

Nedolitý kus a hlubší poškození se opraví tak, že vyřízneme toto vybrané místo (v žádném případě se nesmí vysekávat). Do výřezu nalijeme stejnou hmotu – téměř zároveň. Po vyschnutí zabrousíme a přestěrkujeme samonivelační stěrkou(stěrka na podobné bázi ). Toto platí i v rohu. Mírné nerovnosti a zvlnění se pouze stěrkuje, rozsah 0-6mm, vybrat vhodnou stěrku, která se neodsazuje a nemá nepříznivou reakci se sádrou.