FLOORCEM®

Je samonivelační litý materiál na bázi cementu vhodný zejména pro použití v interiéru.

Technická specifikace

FLOORCEM® je samonivelační litý materiál na bázi cementu vhodný zejména pro použití v interiéru. Použitím cementového pojiva a zajištění omezeného smrštění tohoto materiálu lze pokládku realizovat i ve vlhkém prostředí. Je tak ideálním řešením jak pro rekonstrukce stávajících objektů, tak i pro nové realizace, zejména pro administrativní budovy, budovy občanské vybavenosti a rodinné domy.

Díky vysoké tekutosti a samonivelačnímu schopnosti tohoto materiálu lze dosáhnout výrazně efektivnějších časů realizace (až 600 m2 /den). FLOORCEM® je vyráběn přímo na stavbách pomocí mobilního výrobního stroje – MOBILMIXU.

Speciální složení tohoto materiálu umožňuje vysokou tekutost a stabilitu materiálu. Takto realizované podlahové konstrukce vykazují vynikající vlastnosti, zejména rovinatost. Ta je následně rozhodujícím parametrem pro provedení finálních nášlapných vrstev (dlažba, PVC, koberec, parkety, plovoucí podlahy, atd.)

FLOORCEM® je vyráběn dle normy ČSN EN 13 813 v následujících pevnostních třídách:

Floorcem 20 CT – C20 – F4

Floorcem 25 CT – C25 – F5

Floorcem 30 CT – C30 – F6

 

 Použití

– pro plovoucí podlahy

– pro vyrovnávací vrstvy

– pro podlahové vytápění

 

 Výroba

FLOORCEM® je dodáván v suchém stavu na místo realizace, kde je následně namíchán a přečerpán pomocí speciálního výrobního zařízení – MOBILMIXU. Doba zpracovatelnosti se ve standardních podmínkách pohybuje kolem 90 minut. Maximální dopravní vzdálenost čerpadlem činí 100 m.

 

 

Příprava podkladu

Důkladná příprava realizované plochy je důležitá k dosažení bezproblémových vlastností a parametrů celé realizované zakázky. Firma, která provádí přípravu podkladu i pokládku, s námi může konzultovat tloušťku konstrukcí, rozložení dilatačních spár, postup lití, atd.

Obecná doporučení při přípravě podkladů:

– použití okrajových dilatačních pásků (po celém obvodu konstrukce i v mezidveří)

– vyrovnání výraznějších výškových rozdílů použitím vyrovnávacích dílů (vhodná tepelná izolace) pro dosažení požadovaných nivelet

– použití separační fólie a její důkladné ukotvení – zamezení ztráty záměsové vody (redukce smrštění)

Doporučené provedení spár a dilatací:

– maximální plocha celku bez dilatace je 35 m2

– maximální poměr stran 2,5 : 1

– konstrukční a dilatační spáry je třeba do potěru přenést

– spáry je třeba vytvořit i ve dveřních prostupech

– rozdělit různé topné okruhy

– zabránit vytvoření ramen delších než 6 m

– u konstrukcí se zvláštní nebo speciální geometrií tvaru je třeba konzultovat postup přípravy s prováděcí firmou

 

Ukládka 

Pro zajištění ideální tekutosti směsi se před samotným čerpáním provede zkouška konzistence. Jako maximální hodnota rozlití dle Haegermanna je 260 mm. Přičemž optimální rozmezí pro ideální tekutost a samonivelační efekt je 220 – 260 mm. Minimální tloušťka vrstvy činí 45 mm, maximálně 80 mm.

Po přečerpání materiálu FLOORCEM® na místo pokládky probíhá zpracování pomocí speciálních čeřících tyčí dvojitým zvlněním vždy do kříže. Tím dosáhneme dokonalého rozvrstvení materiálu a dosažení příslušné rovinatosti.

Minimální teplota v místě ukládky je stanovena na +5°C. Při teplotě vyšší než +30°C se pokládka zakazuje. Potěr je třeba chránit první 4 dny po aplikaci před průvanem a přímým slunečním zářením.

V případě, že na FLOORCEM® bude pokládána následná nášlapná vrstva, vyžadující soudržnost s potěrem, je třeba povrch potěru přebrousit nejdříve po 7dnech.