Novinka roku 2024 – STYROMIX – WHITE ST90-150R

STYROMIX – ST90R/ST120R

Produkt: STYROMIX je speciální polystyrenová směs se skvělými tepelně izolačními vlastnostmi. Směs je lehce čerpatelná a díky svým vlastnostem je schopna vyplnit všechny prostory bez vzduchových mezer. Litý polystyren STYROMIX vytváří homogenní izolační vrstvu kolem všech inženýrských sítí v konstrukci budov (vzduchotechnika, topení, voda, elektřina apod.). Lehce se niveluje a vytváří dokonalý podklad pro nosné podlahové vrstvy jako jsou MIXFLOOR (anhydritový litý potěr) a FLOORCEM (cementový litý potěr).
Použití:

STYROMIX lze použít zejména jako vyrovnávací, tepelně izolační a podkladní vrstvu pod potěry. STYROMIX lze také využít k izolaci plochých střech jako náhradu za deskový polystyren, jako lehkou výplň pro klenbové stropy, izolační zásyp dutin, izolaci podkroví atd.

 

Použití:

STYROMIX lze použít zejména jako vyrovnávací, tepelně izolační a podkladní vrstvu pod potěry. STYROMIX lze také využít k izolaci plochých střech jako náhradu za deskový polystyren, jako lehkou výplň pro klenbové stropy, izolační zásyp dutin, izolaci podkroví atd.

Vlastnosti:

Rychlý nárůst pevnosti, nízká objemová hmotnost, vysoká zatížitelnost, velmi dobrá zpracovatelnost.

Ekologie:

Při používání litého polystyrenu STYROMIX nevznikají žádné zbytky na stavbě. Vždy je vyrobeno pouze takové množství, které se následně uloží do konstrukce.  Nevznikají žádné odpady z prořezů deskového polystyrenu. Naopak, EPS granulát pro výrobu litého polystyrenu STYROMIX je vyroben ze zbytků polystyrenu, které by jinak skončili na skládce a zbytečně zatěžovaly životní prostředí,

viz „Výkup zbytků EPS“.

Vlastnosti:

Rychlý nárůst pevnosti, nízká objemová hmotnost, vysoká zatížitelnost, velmi dobrá zpracovatelnost.

Ekologie:

Při používání litého polystyrenu STYROMIX nevznikají žádné zbytky na stavbě. Vždy je vyrobeno pouze takové množství, které se následně uloží do konstrukce.  Nevznikají žádné odpady z prořezů deskového polystyrenu. Naopak, EPS granulát pro výrobu litého polystyrenu STYROMIX je vyroben ze zbytků polystyrenu, které by jinak skončili na skládce a zbytečně zatěžovaly životní prostředí,

viz „Výkup zbytků EPS“.

 

 

Parametr:

 

 

 

 

RECEPTURA

 

 

               ST90R

 

 

             ST120R

 

Čerpatelnost

 

 

Do vzdálenosti více jak 100m a výšky cca 50m

 

Napětí v tlaku při 10% stlačení:

 

          cca 70kPa

 

 

          cca 90kPa

 

 

Objemová hmotnost v suchém stavu:

 

         cca 90kg/m3

 

         cca 120kg/m3

 

Koeficient tepelné vodivosti:

 

λ=cca 0,045W/m.K

 

Třída reakce na oheň:

 

 

E

 

Modul pružnosti v tlaku:

 

 

200 – 4000kPa*

 

Propustnost pro vodní páru-faktor dif. odporu:

 

µ = cca 42[-]

 

Obsah přírodních radionukloidů:

 

≤ 1

 

Obsah(Cr⁺⁶):

 

 

vyhovuje

 

Poznámka: výše uvedené technické parametry polystyrenové směsi jsou pouze

orientační a jejich hodnoty se mohou lišit v závislosti na kvalitě pokládky a použitého

EPS granulátu.

*Styromix nedoporučujeme použít jako hlavní zdroj kročejového útlumu.

Zpracování:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míchání:

STYROMIX je vyráběn na speciální míchací mobilní lince STYROMIXMOBIL. Výrobní proces je řízen průmyslovým počítačem a je zcela automatický. Žádné ruční dávkování materiálů do míchačky a rozdílná kvalita na výstupu. V řídícím systému zadaná receptura je přesně dodržována a tím je zajištěna plynulá výroba kvalitativně konzistentního materiálu STYROMIX.

Po aplikaci na podklad se povrch srovná stahovací latí a lehce se zhutní. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály.

Při provádění prací musí být teplota okolí a podkladu vyšší než +5 °C. Za 2 dny po aplikaci musí být zajištěno větrání prostor. Po dobu zrání je třeba zamezit průvanu, přímému slunečnímu záření a rychlému vyschnutí povrchu. Doba zrání činí 2 až 7 dní, v závislosti na okolních podmínkách a tloušťce vrstvy. Po 5 až 7 dnech při tloušťce 10 cm je dosažena hodnota zbytkové vlhkosti cca 2,5 % (při teplotě >25 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 65 %).

Výše uvedené technické údaje se vztahují na tloušťku vrstvy STYROMIX do 15 cm. Při tloušťkách vrstvy STYROMIX větších jak 15 cm je možné zvýšit dávkování pojiva.

 

 

Zpracování:

Míchání:

STYROMIX je vyráběn na speciální míchací mobilní lince STYROMIXMOBIL od společnosti BREMAT. Výrobní proces je řízen průmyslovým počítačem a je zcela automatický. Žádné ruční dávkování materiálů do míchačky a rozdílná kvalita na výstupu. V řídícím systému zadaná receptura je přesně dodržována a tím je zajištěna plynulá výroba kvalitativně konzistentního materiálu STYROMIX.

Po aplikaci na podklad se povrch srovná stahovací latí a lehce se zhutní. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály.

Při provádění prací musí být teplota okolí a podkladu vyšší než +5 °C. Za 2 dny po aplikaci musí být zajištěno větrání prostor. Po dobu zrání je třeba zamezit průvanu, přímému slunečnímu záření a rychlému vyschnutí povrchu. Doba zrání činí 2 až 7 dní, v závislosti na okolních podmínkách a tloušťce vrstvy. Po 5 až 7 dnech při tloušťce 10 cm je dosažena hodnota zbytkové vlhkosti cca 2,5 % (při teplotě >25 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 65 %).

Výše uvedené technické údaje se vztahují na tloušťku vrstvy STYROMIX do 15 cm. Při tloušťkách vrstvy STYROMIX větších jak 15 cm je možné zvýšit dávkování pojiva.

Likvidace odpadu: 

Výkup zbytků EPS:

 

 

 

 

 

 

Příprava staveniště pro STYROMIXMOBIL:

 

Výroba STYROMIX je bezodpadová.

 

Nevozte zbytky deskového polystyrenu na skládky! Neplaťte skládkovné a dopravu! Naše dceřiná společnost EKOMIX s.r.o. přímo od vás odveze zbytkový polystyren a to zdarma. Při větším odběru vám dokonce i zaplatíme, nebo poskytneme slevu na finální produkt STYROMIX.

Kontakt na sběrné místo www.ekomix.cz . Nebo telefonujte přímo na 724 771 889 – ing. Barbora Lepešková – EKOMIX. Přijedeme, odvezeme.

 

 

 

Zpevněná plocha 15×3 m. Přípojka pitné vody.

Kvalita výrobku:

 

 

 

Kvalita výrobku je průběžně kontrolována ve smluvních laboratořích.

 

 

 

Likvidace odpadu: 

Výroba STYROMIX je bezodpadová.

 

Výkup zbytků EPS:

Nevozte zbytky deskového polystyrenu na skládky! Neplaťte skládkovné a dopravu! Naše dceřiná společnost EKOMIX s.r.o. přímo od vás odveze zbytkový polystyren a to zdarma. Při větším odběru vám dokonce i zaplatíme, nebo poskytneme slevu na finální produkt STYROMIX.

Kontakt na sběrné místo www.ekomix.cz . Nebo telefonujte přímo na 724 771 889 – ing. Barbora Lepešková – EKOMIX. Přijedeme, odvezeme.

 

Příprava staveniště pro STYROMIXMOBIL:

Zpevněná plocha 15×3 m. Přípojka pitné vody.

 

Kvalita výrobku:

Kvalita výrobku je průběžně kontrolována ve smluvních laboratořích.