EXTRÉMNĚ ÚČINNÝ POTĚR PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Gyvlon® THERMIO+ je speciální technologie vyvinutá pro systémy teplovodního topení, která významně zvyšuje efektivitu topného systému v podlahové konstrukci pomocí zabudování speciálního podlahového potěru.

Gyvlon® THERMIO®+ je jediný potěr s garantovanými tepelnými vlastnostmi.

CO NABÍZÍ THERMIO+?

THERMIO®+ technologie ve spojení s podlahovým vytápěním nabízí:

VŠECHNY OSTATNÍ BENEFITY POTĚRŮ NA BÁZI POJIVA GYVLON®

THERMIO®+ potěry mají všechny dosavadní benefity, které očekáváte od produktů
na bázi pojiva GYVLON®

  • Vysoká tekutost pro snadnou pokládku
  • Minimální smrštění
  • Až 300m2 bez dilatací pro podlahové vytápění

  • Bez výztuže

THERMIO®+, je souhrnem výhod pro vaše podlahové vytápění:
Po návratu z práce zvýšíte teplotu na vašem termostatu. THERMIO®+ potěr Vám umožňuje daleko rychlejší

náběh teplot díky své vysoké termální difuzivitě (až 80% efektivnější než klasický cementový potěr).

Zvýšený komfort, systém podlahového vytápění spolu s potěrem umožňuje efektivnější emisi tepelné energie a to zejména díky vysokému koe cientu termální emise THERMIO®+ (až o +30%1). Maximalizace efektivity podlahového vytápění.

Vysoká efektivita THERMIO®+ technologie umožňuje efektivnější provoz zdrojů tepelné energie a tím i konečnou úsporu na nákladech za energie (až -8%1).

MIXFLOOR STRONG F+

Na přání zákazníka jsme schopni vyrobit vysokopevnostní potěr MIXFLOOR STRONG F+ pevnostní třídy CA-C35-F6 až F7