Typy podlahových konstrukcí

Podrobný popis typů podlahových konstrukcí

 

1) SPOJENÝ POTĚR

 • aplikace potěru přímo na nosný podklad (základová nebo stropní deska)
 • nutná spojovací vrstva (penetrace)
 • minimální tloušťka potěru 25 mm

 


2) POTĚR NA DĚLÍCÍ VRSTVĚ

 • aplikace potěru na nosný podklad (základová nebo stropní deska)
 • dělící vrstva ze speciálního separačního papíru nebo fólie
 • minimální tloušťka potěru 30 mm

3) PLOVOUCÍ POTĚR NA IZOLAČNÍ VRSTVĚ

 • aplikace potěru na nosný podklad (základová nebo stropní deska)
 • tepelně izolační vrstva jako je extrudovaný polystyren nebo polystyren EPS 100 Z a tužší, lehké čerpané betony apod.
 • izolační vrstva pro útlum kročejového hluku, např. Geficell TD, Mirelon tl. 5 mm, polystyren pro kročejový útlum apod.
 • případné dutiny v podlahovém souvrství (okolí instalací apod.)prosypat pískem nebo suchou betonovou směsí
 • dělící vrstva ze speciálního papíru nebo fólie
 • průměrná tloušťka potěru při celkovém průhybu izolačních vrstev – do 5 mm minimálně 35mm,při celkovém průhybu izolačních vrstev 5 – 10 mm je nutno tloušťku potěru zvýšit o 5 mm

4) PLOVOUCÍ POTĚR PRO VYTÁPĚNÉ PODLAHY

 • aplikace potěru na nosný podklad (základová nebo stropní deska)
 • podle projektové dokumentace a montážního předpisu podlahového topení,dle požadavků stavby tepelně izolační vrstva jako je extrudovaný polystyren nebo polystyren EPS 100 Z a tužší
 • systémová deska podlahového topení pero-drážka nebo systémová deska překrytá separační vrstvou s upevňovacím mechanismem trubek podlahového topení – podle typu topení
 • průměrná tloušťka potěru minimálně 35 mm nad nejvyšším bodem trubek