Je medzinárodná spoločnosť, so zameraním na výrobu
moderných stavebných materiálov pre podlahové systémy.
K výrobe používame patentovanú mobilnú techniku,
takzvané MIXMOBILY

DLHODOBÉ SKÚSENOSTI V ODBORE

Realizované viac ako 2 miliónov štvorcových litých podláh

ŠPIČKOVÁ TECHNIKA

 

Pracujeme s najmodernejšou technikou
na Evropskom trhu

PROFESIONALITA

 

Dlhoročná skúsenosť v odbore

DE

EN

CZ

 

RU

PL

ŠPIČKOVÁ TECHNIKA

MIXMOBIL je geniálne spojenie dopravného prostriedku, zásobného sila, špeciálnej miešačky, výkonného čerpadla a riadiaceho systému

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Vyrábame na kľúč, bez strát, rýchlo a kontinuálne, vyrábame lacno, kvalitne a ekologicky, na stavbe nepotrebujete elektrinu

TRADÍCIE A SPOLAHLIVOSŤ

Sme všade tam, kde nás potrebujete – na malých a všetkých veľkých významných stavbách v Českej republike a na Slovensku

Výhody anhydritového poteru

Výroba anhydritového liateho poteru prebieha priamo na stavbe
použitím výrobného zariadenia (MIXMOBIL),
ktoré je súčasne aj čerpadlom pre primárne vyrobenú zmes.


 • Denný výkon jednej pracovnej skupiny (cca 5 ľudí) až 1000 m2.
 • Dosiahnutá rovina poteru nevyžaduje (pod väčšinu nášľapných vrstiev) už žiadne ďalšie stierkovanie.
 • Výroba sledovaná inteligentným riadiacim systémom.
 • Redukcia hrúbky poteru (menšia hrúbka).

 • Veľké plochy s obmedzením prevedením dilatačných špár.
 • Anhydritový poter oproti cementovému neobsahuje alergény a nie je dráždivý.
 • Štandardná konzistencia je vhodná pre zalievanie podlahového kúrenia (výborné zalievanie).
 • Nepraská ani sa priestorovo nedeformuje – nie je treba vystužovanie sieťami.

MIXMOBIL je vybavený tenzometrickými váhami, takže je každá zmes presne navážená ako na betonárňach alebo automatizovaných prevádzkach. Celá výroba a výber materiálov prebieha podľa normy STN-EN 13 813 – vrátane odberov vzoriek a ich odskúšanie akreditovanými laboratóriami. Toto je zásadný rozdiel medzi výrobou anhydritového liateho poteru a suchej cementovej zmesi priamo na stavbe.

Praktické použitie sadry pri pokladaní

Chcete zvýšiť produktivitu práce a zjednodušiť organizáciu na stavbe? Skrátiť dobu pokladania podláh a urýchliť výstavbu?
Znížte náklady !


 • predstavujú novú generáciu kvalitných podlahových hmôt pre vnútorné použitie predovšetkým v obytných budovách, administratívnych a obchodných centrách, ďalej v objektoch občianskej vybavenosti, ako sú správne budovy, školy, nemocnice

 • zmes so samonivelačným účinkom umožňujúca zrovnanie podlahových konštrukcií s toleranciou 2 mm na 2 metre. Vytvára dokonale rovnú plochu pod finálnu podlahovú nášľapnú vrstvu (koberec, dlažba, PVC …)
 • sú plnohodnotnou alternatívou k všetkým druhom suchých zmesí a poterov, spĺňajú požiadavky STN 744505 Podlahy, spoločné ustanovenia

Odpadá prácne a nákladné dodatočné stierkovanie, s čerstvým liatym poterom odpadajú zbytočné prípravné a upratovacie práce a hlavne – objednávate len toľko, koľko skutočne spotrebujete – odpadá starosť s materiálom navyše v domiešavačoch.