Podlahové kúrenie

Samonivelačný liaty poter MIXFLOOR v kombinácií s podlahovým vykurovaním vytvorí komfortne tepelnú pohodu vašich interiérov.

Podlahové vykurovanie sa vzhľadom ku svojím nesporným prednostiam a najmä energetickým úsporám stáva pre investorov stále vyhľadávanejším spôsobom vykurovania interiérov. Firma IVAR CS spol. s r.o. je jedným z najväčších dodávateľov podlahového vykurovania v Českej republike v spolupráci s firmou MIXIN s.r.o. a na Slovensku firma TEZAB v spolupráci s firmou MIXIN SK s.r.o., ktoré sú certifikovaným dodávateľom liatych poterov, vytvára na trhu spoľahlivý tandem pre dodávky vyhrievaných podláh vo vašich domovoch.

 

Prečo je anhydritový liaty poter novým trendom v konštrukciách podláh?

 • Jednoduchá a rýchla aplikácia ktorej výsledkom je kvalitný podklad s dokonalou rovinou pre nášľapné vrstvy, bez nutnosti stierkovania (pre väčšinu nášľapných vrstiev).
 • Vynikajúce vedenie tepla, minimálna rozťažnosť a zmraštenie bez potreby dilatačných špár až do veľkosti plochy 900m2.
 • Výborná zatečenie zmesi, má za dôsledok rýchly a rovnomerný prenos tepla, dokonalé hlavne pre podlahové kúrenie.
 • Znižuje realizačnú dobu pokládky, pochôdznosť podlahy po 24 hodinách, cyklus postupného vykurovania je možné začať po 7 dňoch (rýchle vyschnutie).
 • Normovo nastavená konzistencia materiálu má za následok, že nie je potrebné použiť ďalšie plastifikátory.
 • Cenovo zrovnateľný s klasickým cementovým poterom.

Prečo dávajú investori v súčasnej dobe prednosť teplovodnému podlahovému kúreniu pred inými spôsobmi vykurovania interiérov?

 • Je tomu práve z dôvodu doposiaľ nebývalého komfortu a pocitu tepelnej pohody, ktorý vďaka nízkemu teplotnému spádu nemôže zaistiť klasický spôsob vykurovania.
 • Značnému rozvoju podlahového kúrenia napomáha aj oprávnený tlak na ekonomicky úsporné a ekologicky šetrné spôsoby vykurovania objektov pri zvyšujúcich sa cenách všetkých druhov energií.
 • Priaznivejšia ekonomika prevádzky s min. 15% úsporou nákladov oproti klasickému spôsobu vykurovania urýchľuje návratnosť investície.
 • Estetická čistota interiérov, bez rušivých prvkov neobmedzuje architektonické riešenie interiérov a kúrenie bez vírenia prachu ocenia najmä alergici a astmatici.

 


Čo si konkrétne predstaviť pod pojmom teplovodné podlahové kúrenie?

 • Je to ucelený súbor jednotlivých komponentov, najmä plastových trubiek, systémových izolačných dosiek a rozdeľovacích zostav, ktoré vzájomne tvoria základ plošného, nízkoteplotného zdroja tepelnej pohody bytových interiérov s vysokou ekonomikou prevádzky.
 • Potrubie kúrenia položené do systémových dosiek sa zalieva anhydritovou zmesou, ktorá tvorí tzv. vykurovaciu dosku. Nášľapná vrstva vykurovacej dosky môže byť tvorená rôznymi materiálmi napr. najvhodnejšia je keramická dlažba, kameň, PVC, možno tiež použiť drevené a plávajúce podlahy, a k tomu určené koberce. Vždy používajte len takú krytinu, pri ktorej výrobca pripúšťa použitie pre podlahové kúrenie !