Tipy podlahových konštrukcií

 

Podrobný popis typov podlahových konštrukcií

1) SPOJENÝ POTER

 • aplikácia poteru priamo na nosný podklad (základová alebo stropná doska)
 • nutná spojovacia vrstva (penetrácia)
 • minimálna hrúbka poteru 25 mm


2) POTER NA DELIACEJ VRSTVE

 • aplikácia poteru na nosný podklad (základová alebo stropná doska)
 • deliaca vrstva zo špeciálneho separačného papiera alebo fólie
 • minimálna hrúbka poteru 30 mm


3) PLÁVAJÚCI POTER NA IZOLAČNEJ VRSTVE

 • aplikácia poteru na nosný podklad (základová alebo stropná doska)
 • tepelne izolačná vrstva ako je extrudovaný polystyrén alebo polystyrén EPS 100 Z a tuhší, ľahké čerpané betóny apod.
 • izolačná vrstva pre útlm krokového hluku, napr. GEFICELL TD, MIRELON hr. 5 mm, polystyrén pre krokový útlm apod.
 • prípadné dutiny v podlahových vrstvách (okolo inštalácií apod.)presypať pieskom alebo suchou betónovou zmesou
 • deliaca vrstva zo špeciálneho papiera alebo fólie
 • priemerná hrúbka poteru pri celkovom priehybe izolačných vrstiev – do 5 mm minimálne 35mm,pri celkovom priehybe izolačných vrstiev 5 – 10 mm je nutné hrúbku poteru zvýšiť o 5 mm

 


4) PLÁVAJÚCI POTER PRE VYKUROVANÉ PODLAHY

 • aplikácia poteru na nosný podklad (základová alebo stropná doska)
 • podľa projektovej dokumentácie a montážneho predpisu podlahového kúrenia, podľa požiadaviek stavby tepelne izolačná vrstva ako je extrudovaný polystyrén alebo polystyrén EPS 100 Z a tuhší
 • systémová doska podlahového kúrenia pero – drážka alebo systémová doska prekrytá separačnou vrstvou s upevňovacím mechanizmom trubiek podlahového kúrenia – podľa typu kúrenia
 • priemerná hrúbka poteru minimálne 35 mm nad najvyšším bodom trubiek