Ošetrovanie materiálu v priebehu realizácie a po realizácií

Správna aplikácia a dokonalé vyschnutie je nutné pre zachovania jedinečných vlastností anhydritových liatych poterov.

 

Povrchová úprava

Po správnej aplikácií liateho poteru je vytvorený vhodný podklad pre všetky podlahoviny. Pred aplikáciou podlahovín na liate potery je nutné nechať potery vyschnúť na minimálnu vlhkosť danú typom použitej podlahoviny. V zásade je možné povedať, že podlahy o hrúbke 40mm vysychajú približne 4 týždne – každých ďalších 10mm hrúbky poteru nad 40mm však už vysychá ďalšie dva týždne. Dobu vysýchania ovplyvňuje vetranie, temperovanie a vzdušná vlhkosť. Zostatkovú vlhkosť sa odporúča merať CM testovacím zariadením presne vypálením a zvážením. Pred aplikáciou podlahovín je nutné povrch liateho poteru očistiť a povysávať. Odporúčame povrch liateho poteru taktiež natrieť vhodným prípravkom, hlavne pri aplikácií cementových lepidiel. Odporúčame používať len tie stierky, lepidlá apod., kde výrobca zaručuje vhodnosť tohto materiálu pre liate podlahy zo síranu vápenatého. V prípade podláh s podlahovým vykurovaním sa môžu používať len také podlahoviny, ktoré sú pre tento účel vhodné (flexibilné).

Dilatácia

Hlavné dilatačné špáry budovy – priznávajú sa v plnej miere – určuje projektant.

Obvodové dilatácie – dávajú sa vždy pre oddelenie vodorovnej a zvislej konštrukcie(sú to pásky MIRELONU s fóliou)

Deliace špáry – pri rozdielnych na seba poskladaných hrúbkach poteru pri prechode medzi plochami s podlahovým kúrením a bez prechodu medzi rôznymi rovinami povrchu liatej podlahy pri veľmi veľkých miestnostiach – miestnosti, ktoré presahujú plošný obsah 200m2 (uhlopriečka pravidelného štvorca by nemala prekročiť dĺžku 20 metrov) a dĺžka obvodových strán by mali byť v pomere 1:3 (nie menším!!!!).

Ošetrenie kúpeľní a miestností s možnosťou výskytu zvýšenej vlhkosti

Na plochy z liateho poteru sa nanesie hydroizolačná stierka vrátane doplnkov (penetrácia a dilatačné pásky rôznych prierezov). Na trhu existuje niekoľko dodávateľov, ktorí majú ucelený výrobný program. Z najznámejších je napr. firma Schomburg, kde už máme systémové prvky odskúšané. Existujú aj dalšie možnosti ošetrenia deštrukcií vzniknutých pri pokladaní, lepšie je dodržiavať technologické predpisy a predchádzať týmto problémom (finančný nárast).

Lokálne opravy

Nedoliaty kus a hlbšie poškodenie sa opraví tak, že vyrežeme toto vybrané miesto (v žiadnom prípade sa nesmie vysekávať). Do výrezu nalejeme rovnakú hmotu – takmer zároveň. Po vyschnutí zabrúsime a prestierkujeme samonivelačnou stierkou (stierka na podobnej báze). Toto platí aj v rohu. Mierne nerovnosti a zvlnenia sa iba stierkujú, rozsah 0-6mm, vybrať vhodnú stierku, ktorá sa neodsadzuje a nemá nepriaznivú reakciu so sadrou.