EXTRÉMNE ÚČINNÝ POTER PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

EXTRÉMNE ÚČINNÝ POTER PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Gyvlon® Thermia + je špeciálna technológia vyvinutá pre systémy teplovodného vykurovania, ktorá významne zvyšuje efektivitu vykurovacieho systému v podlahovej konštrukcii pomocou zabudovanie špeciálneho podlahového poteru.

Gyvlon® THERMIO® + je jediný poter s garantovanými tepelnými vlastnosťami.

Čo ponúka

 

VŠETKY OSTATNÉ BENEFITY poter na báze POJIVÁ GYVLON®

THERMIO® + potery majú všetky doterajšie bene tie, ktoré očakávate od produktov na báze spojiva GYVLON®

  • Vysoká tekutosť pre ľahkú pokládku
  • minimálne zmrštenie
  • Až 300m2 bez dilatácií pre podlahové vykurovanie
  • bez výstuže

THERMIO® +, je súhrnom výhod pre vaše podlahové vykurovanie:
Po návrate z práce zvýšite teplotu na vašom termostatu. THERMIO® + poter Vám umožňuje ďaleko rýchlejší

nábeh teplôt vďaka svojej vysokej termálnej difuzivitě (až 80% efektívnejšie ako klasický cementový poter).

Zvýšený komfort, systém podlahového vykurovania spolu s poterom umožňuje efektívnejšie emisiu tepelnej energie a to najmä vďaka vysokému koe koeficientu termálne emisie THERMIO® + (až o + 30% 1). Maximalizácia efektivity podlahového vykurovania.

Vysoká efektivita THERMIO® + technológia umožňuje efektívnejšiu prevádzku zdrojov tepelnej energie a tým aj konečnú úsporu na nákladoch za energiu (až -8% 1).

MIXFLOOR STRONG F+

Na prianie zákazníka sme schopní vyrobiť vysokopevnostný potěr MIXFLOOR STRONG F + pevnostných tried CA-C35-F6 až F7