Výrobky


Anhydritové liate potery

MIXFLOOR AE 20 – pevnostná trieda CA-C20-F4

MIXFLOOR AE 25 – pevnostná trieda CA-C25-F5

MIXFLOOR AE 30 – pevnostná trieda CA-C30-F5