Využitie sadry - sadra a jej využitie v stavebníctve


Sadra patrí k najstarším stavebným hmotám a bola už používaná po tisícročia. Ako stavebná hmota spĺňa všetky technické a užívateľské požiadavky aj v súčasnej dobe. V Českej a Slovenskej republike sa nachádza iba sadrovec nižších parametrov.

Preto jeho použitie v našom stavebníctve nebolo nikdy také ako v okolitých štátoch (hlavne západných – Nemecko, Rakúsko).
Sadra sa používa pre výrobu sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek, vnútorných omietok a samonivelačných podlahových poterov.


 

t

Zdroje sadry a jej výroba

 

 • Sadra je síran vápenatý, ktorý sa vyskytuje v rôznych hydratačných stupňoch s kryštalickou vodou alebo bez nej. V prírode sa vyskytuje sadrovec (CaSO4.2H2O) alebo anhydrit (CaSO4).

Okrem prírodných zdrojov sa sadra získava aj z priemyselných procesov:

 

 • pri výrobe kyseliny fosforečnej
 • pri výrobe kyseliny fluorovodíkovej
 • pri odsírení elektrárni vykurovaných pevnými palivami

 Praktické použitie sadry pri pokladaní samonivelačných podláh

 

 • zmesi so samonivelačným účinkom umožňujúce zrovnanie podlahových konštrukcií s toleranciou 2 mm na 2 metre. Vytvorenie dokonale rovnej plochy pod finálnu podlahovú nášľapnú vrstvu (koberec, dlažbu PVC …)
 •  sú plnohodnotnou alternatívou ku všetkým druhom suchých zmesí a poterov, spĺňajú požiadavky STN 744505 Podlahy, spoločné ustanovenia
 •  predstavujú novú generáciu kvalitných podlahových hmôt pre vnútorné použitie predovšetkým v obytných budovách, administratívnych a obchodných centrách, ďalej v objektoch občianskej vybavenosti, ako sú správne budovy, školy, nemocnice
 • nie sú vhodné v miestnostiach, v ktorých je možný nárast vlhkosti

 

 • jednoduchá manipulácia s materiálom vrátane strojného spracovania
 • zrýchlenie výstavby – výkon položenia až 1000 m2/deň
 • dosiahnutá rovina umožňuje pokladanie všetkých druhov nášľapných vrstiev
 • nie sú potrebné dodatočné plastifikačné prísady
 • pochôdznosť po cca 24 hodinách, zaťaženie po cca 4-5 dňoch v závislosti na teplote a vlhkosti prostredia
 • redukcia hrúbky poteru oproti cementovým mazaninám a tým pádom zníženie zaťaženia stropných konštrukcií
 • veľké plochy bez dilatačných špár
 • dobré zatekanie zmesi, rýchly a rovnomerný prenos tepla, vhodné pre podlahové kúrenie
 • rovný povrch samonivelačného poteru (nie je potrebné ďalšie vyrovnávacie vrstvy)
 • potery nepraskajú, ani sa priestorovo nedeformujú aj bez použitia vnútorných výstuží

 

 •  zvýšenie produktivity práce
 • zjednodušenie organizácie na stavbe
 • skrátenie doby pokladania podláh a urýchlenie výstavby
 • zníženie nákladov – odpadá prácne a nákladné dodatočné stierkovanie
 • zníženie nákladov – s čerstvým liatym poterom odpadajú zbytočné prípravné a upratovacie práce
 • objednávate len toľko, koľko skutočne spotrebujete – odpadá starosť s nespotrebovaným materiálom

 

Po správnej aplikácii liateho poteru je vytvorený vhodný podklad pre všetky podlahoviny. Pred aplikáciou podlahovín na liate potery je nutné nechať potery vyschnúť na zostatkové vlhkosti dané typom použitej podlahoviny. V zásade možno povedať, že podlahy hrúbky 40 mm vysychajú približne 4 týždne – každých ďalších 10 mm hrúbky poteru nad 40 mm však už vysychá ďalšie dva týždne. Dobu vysýchania ovplyvňuje vetranie, temperovanie a vzdušná vlhkosť. Zostatkovú vlhkosť sa odporúča merať CM testovacím prístrojom presným vypálením a zvážením. Pred aplikáciou podlahovín je nutné povrch liateho poteru očistiť a vysať. Odporúčame povrch liateho poteru taktiež natrieť vhodným prípravkom, hlavne pri aplikácii cementových lepidiel. Odporúčame používať len tie stierky, lepidla apod., kde výrobca zaručuje vhodnosť tohto materiálu pre liate podlahy zo síranu vápenatého. V prípade podláh s podlahovým vykurovaním sa môžu používať len také podlahoviny, ktoré sú pre tento účel vhodné (flexibilné).

Hlavné dilatačné špáry budovy – realizujú sa v plnej miere – určuje projektant.

Obvodové dilatácie – dávajú sa vždy pre oddelenie vodorovnej a zvislej konštrukcie (sú to pásky s fóliou, MIRALON)

Deliace špáry – pri rozdielnych na sebe spojených hrúbkach poteru, pri prechode medzi plochami s podlahovým kúrením a bez, pri prechode medzi rôznymi rovinami povrchu liatej podlahy, pri veľmi veľkých miestnostiach – miestnosti, ktoré presahujú plochu 200 m2 (uhlopriečka pravidelného štvoruholníka by nemala prekročiť dĺžku 20 metrov) a dĺžky obvodových strán by mali byť v pomere 1:3 (nie menším!!!!)

Ošetrenie kúpeľní a miestností s možnosťou výskytu zvýšenej vlhkosti

Na plochy z liateho poteru sa nanesie hydroizolačná stierka vrátane doplnkov(izolačný náter a dilatačné pásky rôznych prierezov). Na trhu existuje niekoľko dodávateľov, ktorí majú ucelený výrobný program. Z najznámejších je napr. firma STACHEMA, ktorá sa danou problematikou zaoberá. Existujú aj ďalšie možnosti ošetrenia kazov vzniknutých pri realizácii, lepšie je dodržiavať technologické predpisy a predchádzať týmto problémom (finančné straty).

 

Lokálne opravy

Nedoliaty kus a hlbšie poškodenie sa opraví tak, že vyrežeme toto vybrané miesto (v žiadnom prípade sa nesmie vysekávať). Do výrezu nalejeme rovnakú hmotu – takmer zároveň povrchu. Po vyschnutí zabrúsime a prestierkujeme stierkou (stierka na podobnej báze). Toto platí aj v rohoch. Mierne nerovnosti a zvlnenia sa iba stierkujú, rozsah 0-6 mm, vybrať vhodnú stierku, ktorá sa neodsadzuje a nemá nepriaznivú reakciu so sadrou.