Výhody anhydritových poterov v porovnaní s cementovým

1) Výroba anhydritu

Prebieha priamo na stavbe použitím výrobného zariadenia (MIXMOBIL), ktoré je súčasne aj čerpadlom pre primárne vyrobenú zmes. Stroj je vybavený tenzometrickými váhami, takže je každá zmes presne navážená ako na betonárňach alebo automatizovaných prevádzkach. Celá výroba a výber materiálov prebieha podľa normy STN-EN 13 813 – vrátane odberu vzoriek a ich kontrola akreditovanými laboratóriami. Toto je zásadný rozdiel medzi výrobou anhydritovej a cementovej zmesi.

Cementové zmesi miešané na stavbách známe ako polosuché potery sa vyrábajú podľa receptúr, ktoré sa merajú ako objemové podiely miešaných zložiek (lopata, vedro apod.). Pri takto vyrábaných poteroch sa nedosahuje požadovaných pevností, predpísaných projektom a takmer nikdy sa neposudzujú. Pri podlahovom kúrení môže dochádzať k niektorým negatívnym vplyvom, ktoré majú za následok zlú funkčnosť celého vykurovacieho systému.

2) Výhody anhydritových podláh v porovnaní s cementovými

  • Denný výkon jednej pracovnej skupiny (cca 5 ľudí) až 1000 m2.
  • Dosiahnutá rovina nevyžaduje (pod väčšinu nášľapných vrstiev) už žiadne ďalšie stierkovanie.
  • Výroba sledovaná vážiacim systémom.
  • Redukcia hrúbky poteru (menšia hrúbka).
  • Veľké plochy s obmedzením realizácie dilatačných špár.
  • Anhydritový poter v porovnaní s cementovým neobsahuje alergické látky a nie je dráždivý.
  • Štandardná konzistencia je vhodná pre zalievanie podlahového kúrenia(výborne zateká).
  • Nepraská ani sa priestorovo nedeformuje – nie je potrebné výstužové siete.
  • Nevýhodou je, že anhydritové podlahy nemožno použiť do priestorov trvale namáhaných vlhkom.