Kontakty

MIXIN SK s.r.o.

Kopčianska 10,
851 01 Bratislava
IČO 46 800 310
DIČ SK2023583089

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.08.2012 v zmysle ust. § 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

Kontakt pre konkrétne produkty

Kontakty

Podporujeme

Šport

Taekwondo

SK Taekwondo Lacek