Výrobky z cementu

1) Cementové lité pěny

Naše firma je schopna zajistit cementovou litou pěnu různých objemových hmotností

2) Cementový potěr (zavlhlý)

V případě Vašeho zájmu je naše firma schopna tento produkt zajistit

 • cementový potěr, zavlhlá směs kameniva frakce 0,4mm a portlandského cementu
 • oproti sádrovým směsím lze použít v místnostech s možným nárůstem vlhkosti (sklepy, garáže)
 • splňuje požadavky ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení
 • je určen pro vnitřní použití především v obytných budovách, administrativních a obchodních centrech, dále v objektech občanské vybavenosti, jako jsou správní budovy, školy, nemocnice

P

 VÝHODY


 

 •  použití do trvale vlhkého prostředí
 • podlaha lze ukládat do spádu
O

 NEVÝHODY


 • složitá manipulace s materiálem (velký pracovní zábor)
 • malý denní výkon položení – cca 100 m2/den/pracovní četa
 • nutnost zabudování kari sítí (výztuže)
 • nutnost řešení dilatačních celků – cca 36 m2 (6×6 m)
 • možnost kontaminace písku na stavbě zeminou a okolním nepořádkem (písek je volně vysypán na stavbě)
 • při nepozornosti obsluhy strojního zařízení (mixokret) může dojít k opomenutí dodání správného poměru složek (cement, písek a voda)